Programmatic

Výhody oproti priamemu nákupu


Vhodné pre: awareness aj podporu predajaFORMÁTY

Klasické preferované dealy:


Ako publisher hosted creative, formou programmatic quaranteed. Iba do DV360:


ŠTRUKTÚRA CENY


Výhody oproti Open Auction