Programmatic

Výhody oproti priamemu nákupu

 • využitie vlastných dát klienta/agentúry na cielenie

 • možnosť kombinácie s NMH cielením

 • optimalizácia kampane na konverzie/viewability

 • nastavenie frequency cappingu na úrovni celej kampane, nielen u 1 publishera

 • maximalizácia zásahu celej kampane

 • zjednodušenie procesu a flexibilita (bez objednávky, len 1 faktúra od DSP za kampaň)


Vhodné pre: awareness aj podporu predajaFORMÁTY

 • Štandardné formáty ako 300x250, 300x300, 300x600, 160x600, 728x90

 • Desktop aj mobile

 • Skin (ako publisher hosted creative) formou programmatic quaranteed. Iba do DV360.

 • Video


ŠTRUKTÚRA CENY

 • NMH 3net cena + 10% technology fee

 • DSP fee (individuálne) na strane klienta/agentúry


Výhody oproti Open Auction

 • nákup iba prémiového inventory (netreba vytvárať whitelisty ani blacklisty placementov)

 • možnosť výberu reklamných pozícií (podľa cieľov kampane -CTR/performance)

 • lepší prístup k impresiám

 • väčší zásah – počet unikátov