News and Media Holding je najväčšou slovenskou mediálnou spoločnosťou.

Do nášho portfólia patrí najširšia škála printových a online titulov.

Pod značkou NMH vychádzajú lifestylové, spoločenské, odborné, ekonomické a hobby tituly. 


Internetová populácia november 2022: 3 645 780 RU (zdroj) 

Celkový zásah mediálnej skupiny NMH: 2,93 mil. RU


Dokážeme zasiahnuť naprieč svojím portfóliom viac ako 65% slovenskej internetovej populácie. 


25 online titulov

Celkový zásah

569 211 076 PV = zobrazení stránok

2 933 791 RU = 65% slovenskej internetovej populácie

                  


Zásah Ženy

320 304 252 PV (SK)

1 234 562 RU (SK)

            Zásah Muži

         197 490 824 PV (SK)

           1 139 077 RU (SK)

Zásah podľa veku

     12-17 r:                     141 749 RU                     6 780 332 PV

18-24 r:                      204 530 RU                  20 438 131 PV

25-34 r:                      494 300 RU                 66 590 830 PV

35-44 r:                      598 711 RU                 129 534 223 PV

45-54 r:                     442 444 RU                 124 887 096 PV

54-79 r:                      491 909 RU                159 839 921 PV