Natívna reklama a natívna videoreklama

Napísanie a uverejnenie natívnych článkov (testy redakcie, tlačové správy, online kvíz, anketa, komerčný rozhovor)


Garantovaná čítanosť min. 5000 prečítaní.


Retargeting – cielenie bannerovej reklamy na čitateľov natívnych článkov o značke, zabezpečí vyššie konverzné pomery, ako necielená reklama. 


Zásah nielen na čitateľov vybranej stránky, ale na celú škálu vybraných a presne špecifikovaných cieľových skupín.

Prepojenie článkov na sociálne siete v rámci titulov NMH


Živú ukážku natívneho článku nájdete tu

KDE KONČÍ REKLAMA, ZAČÍNA NATÍV

Pozrite aj našu samostatnú webstránku venovanú čisto natívnej reklame www.nativio.sk