ČO JE TO NATÍVNA REKLAMA A PREČO JU REALIZOVAŤ?

 

Natívna reklama je platená reklama, ktorá sa zhoduje formou aj charakterom s daným médiom, v ktorom  je umiestnená. Pre určitý typ klientov prináša natívna forma reklamy oveľa lepšie výsledky než bežné formáty. Aktuálne zastupuje natívna reklama na celosvetovom trhu cca 20%, pričom očakávaný nárast využívania tejto formy kampaní sa vo svete odhaduje až na 36% v priebehu roka 2021.*

Natívna reklama je v skratke „nenápadné promo“, preto oslovenie publika prostredníctvom webových stránok či printových titulov musí byť začlenené do prirodzeného prostredia. V opačnom prípade bude vytŕčať a ľudia si všimnú skôr to, než posolstvo, ktoré klient prináša. Obsah musí byť samozrejme kvalitný a musí mať vysokú informačnú hodnotu, ktorá bude pre čitateľa užitočná. 

Čaro natívnej kampane je v jej rôznorodosti. V podstate nemá hranice, a preto na promo klienta vieme využiť rôzne podoby a formy komunikácie – články, rozhovory, kvízy, súťaže, ankety, foto advertorialy – to všetko a omnoho viac vieme prepojiť s produktom klienta a odkomunikovať ho nielen v printovom, ale aj v online svete. Natívna reklama v printovej forme prepojená s online prostredím má preto veľmi vysokú výpovednú hodnotu a maximalizuje zásah potenciálneho zákazníka.

  


V ČOM MÁ NATIVIO VÝHODU?

 

OBSAH

Obsah tvoríme my – naši redaktori, fotografi, členovia video teamu, kreatívci. Synergia práce týchto skúsených profesionálov má za výsledok vysokokvalitný obsah, ktorý šírime vlastnými médiami v tlačenej i virtuálnej forme. Ako najväčší mediálny dom na Slovensku generujeme veľké množstvo informácií, veľmi dobre využiteľných pre široké spektrum klientov.

KREATÍVA/PRODUKCIA

Vlastné štúdio nám umožňuje produkciu foto a video obsahu na jednom mieste. Všetky neštandardné formy komunikácie vieme pokryť inhouse – stačí nám zadanie od klienta a náš tím dodá kampaň na kľúč – od kreatívy, copywritingu, kastingu, realizáciu, až po postprodukciu.

DOSAH

Zásah cieľovej skupiny je dokonale pokrytý naprieč jednotlivými titulmi a ich webmi či sociálnymi sieťami. Naše portfólio titulov je natoľko široké a tematicky pestré, že vieme kampaňou osloviť takmer všetkých.


 

AKO VIEME, ŽE NATÍVNA REKLAMA FUNGUJE?

Každú kampaň už v procese výroby zostavujeme tak, aby mala maximálny zásah na afinitné publikum. Počas samotnej realizácie kampaň sledujeme a optimalizujeme podľa aktuálnych štatistík. Prostredníctvom internetu vieme zhromaždiť a analyzovať každé zobrazenie, kliknutie

a čas strávený na webe. Printové médiá majú svoje štatistiky, ktoré ukazujú, koľko a akých čitateľov je možné reklamou zasiahnuť. Všetky tieto ukazovatele počas kampane sledujeme, aby bol s výsledkom kampane klient spokojný a kampaň splnila svoje ciele.

*Zdroj: https://blog.nativeadvertisinginstitute.com/native-advertising-ultimate-guide