News and Media Holding je najväčšou slovenskou mediálnou spoločnosťou.

Do nášho portfólia patrí najširšia škála printových a online titulov.

Pod značkou NMH vychádzajú lifestylové, spoločenské, odborné, ekonomické a hobby tituly. 


Domáca internetová populácia za október 2023: 3 081 536 RU (zdroj) 

Celkový zásah mediálnej skupiny NMH: 3,03 mil. RU*


Dokážeme zasiahnuť naprieč svojím portfóliom viac ako 77 % slovenskej internetovej populácie** 


*All locations. ** Domestic.

25 online titulov

Celkový zásah

331 645 740 PV = zobrazení stránok

3 026 871 RU = 77% slovenskej internetovej populácie

                  


Zásah Ženy

191 403 280 PV (SK)

1 259 136 RU (SK)

            Zásah Muži

         109 610 523 PV (SK)

          1 117 600 RU (SK)

Zásah podľa veku

     12-17 r:                         87 328 RU                 1 157 783 PV

18-24 r:                      218 048 RU                  5 627 076 PV

25-34 r:                       430 752 RU                 27 810 363 PV

 35-44 r:                      606 848 RU                 71 127 693 PV

45-54 r:                     455 840 RU                 72 754 095 PV

55-79 r:                      577 920 RU                122 536 794 PV


Zdroj: Gemius Október 2023