News and Media Holding je najväčšou slovenskou mediálnou spoločnosťou.

Do nášho portfólia patrí najširšia škála printových a online titulov.

Pod značkou NMH vychádzajú lifestylové, spoločenské, odborné, ekonomické a hobby tituly. 


Celkový zásah mediálnej skupiny NMH: 3,02 mil. RU*


Dokážeme zasiahnuť naprieč svojím portfóliom viac ako 80 % slovenskej internetovej populácie** 


*Zdroj: GemiusAudience: All locations. ** Domestic.

26 online titulov

Celkový zásah

431 940 542 PV = zobrazení stránok

3 020 673 RU = 80% slovenskej internetovej populácie

                  


Zásah Ženy

250 488 439 PV 

1 258 616 RU

Zásah Muži

142 946 106 PV 

1 125 608 RU

Zásah podľa veku

12-17 r:     102 088 RU a     1 560 190 PV

18-24 r:     218 920 RU a     7 298 145 PV

25-34 r:     427 912 RU a   34 455 695 PV

35-44 r:     594 360 RU a   90 252 252 PV

45-54 r:     459 144 RU a   93 412 527 PV

55-79 r:     581 800 RU a 166 455 737 PVZdroj: Gemius priemer 2023